Partiledaren Fredrik Reinfeldt svarar undvikande på hur en moderatledd regering kommer att agera när EG-domstolen behandlar frågor om Waxholmskonflikten.

Byggnads satte där ett lettiskt bolag i blockad därför att det vägrade att teckna ett svenskt kollektivavtal.

Reinfeldt undviker ondöiga strider med socialdemokraterna och facket inför valet.

Men Mikael Odenberg säger att han tycker att Lex Britannia ska vara kvar i begränsad form. Det är den svenska lag som tillåter de stridsåtgärder Byggnads genomförde i Waxholm.

– Vi moderater kan inte acceptera att det kommer hit slovakiska arbetare för att arbeta sju dagar i veckan för tio kronor i timmen. Inte ens om det finns ett slovakiskt kollektivavtal som tillåter detta. Det är rimligt att svenska fackföreningar ska ha rätt att försöka stoppa sådan rovdrift, säger han.

Mikael Odenberg tycker att Byggnads blockad i Waxholm var orimlig. Detta eftersom det lettiska bolaget var villigt att betala löner som var mycket högre än vad lettiska byggnadsarbetare tjänar i sitt hemland. Då spelar det ingen roll att dessa löner var låga jämfört med vad svenska byggnadsarbetare tjänar.

Därför menar Mikael Odenberg att en moderatledd regering till EU-domstolen bör framföra att Lex Britannia bör finnas kvar. Lagen bör ha en proportionalitetsregel. Den kan stoppa orimliga konflikter som i Waxholm men tillåta konflikter för att hindra att någon kommer hit för att arbeta för tio kronor i timmen.

Mikael Odenberg vill införa samma regel för sympatikonflikter.

– Jag har noterat att Centern, folkpartiet och Svenskt Näringsliv vill förbjuda sympatikonflikter där det finns kollektivavtal. Men jag tycker att det är rimligt att facket har denna möjlighet.

Han vill attfack och arbetsgivare kommer överens om en proportionalitetsregel för sympatiåtgärder.

– För dem som inte träffar sådana avtal bör det införas lagstiftning om en sådan regel, säger Mikael Odenberg.

Arbetsrätten ingår inte i det som de borgerliga partierna försöker enas om i arbetet för en borgerlig allians inför valet. Mikael Odenberg räknar med att partierna ändå kan enas i dessa frågor utan större samarbetsproblem.

Han är nöjd med att moderaterna nu kan visa väljarna att partiet har en ny linje i synen på facket och arbetsrätten.

Efter sex timmars debatt vid partistämman i Örebro fick ledningen på alla punkter igenom sitt förslag till hur arbetslösheten ska bekämpas.

Flera ombud var kritiska till att styrelsen inte ville genomföra kraftiga försämringar i lagen om anställningsskydd (LAS)och i medbestämmandelagen (MBL). Ungdomsförbundet hade en motion om att avskaffa dessa båda lagar. Dessutom hade förbundet en motion om att avskaffa Lex Britannia.

– Jag tillhör dem som ser ett egenintresse i att söka konflikt med LO och andra som har alltför länge har hållit landet i sitt grepp. Den enda anställningstrygghet vi behöver är att vi drar in mer än vad vi kostar arbetsgivaren, sa Mathias Thorson.

Andra i debatten menade att det var tragiskt att moderaterna blivit fackföreningskramare.

Mikael Odenberg försvarade linjen att inte försämra arbetsrätten mer än att tillåta tillfälliga anställningar i två år. Dess anställningar ska inte omfattas av turordningsregler och annat i LAS.

Han vädjade till stämman att inte fatta beslut om arbetsrätten som oroar de anställda och som ger socialdemokraterna argument i valrörelsen.

Gunilla Carlsson, ledamot i partistyrelsen och EU-parlamentariker, sa att hon numera var kollektivavtalsfantast. Detta fick hon kritik för av flera ombud som tycker att partiet ska slåss för enskilda anställningsavtal istället för att gynna facket.

Efter debatten var Fredrik Reinfeldt mycket nöjd, trots att stämman var oenig om den nya linjen. Detta visar enligt honom att partiet verkligen har bytt till en mjukare linje om arbetsrätten.