Skillnaden är störst när det gäller besvär från rörelseorganen. En förklaring till detta är att kvinnor är kortare än män och arbetsplatsen är utformad för att passa män.

Undersökningen har gjorts i tre kommuner i Östergötland. Raymond Dahlberg har också tittat på friskfaktorer bland äldre kvinnor som arbetar i kommunal hemtjänst. Han fann att de som var friska var mer aktiva på sin fritid, vägde mindre och hade bättre kondition.