Syngenta lämnade i juni 2001 in patentansökan till World Intellectual Property Organisation för att få ensamrätt till den gensekvens som styr ”utveckling av och tiden för växters blomsättning.”

I bakgrunden låg en forskning som ledde fram till det ”gyllene riset” som skulle motverka svält.

IUL ansåg att växters genetiska resurser är något som tillhör alla och ska kunna användas till förmån för alla.