Inom Kommunal finns det ett missnöje över att det går så långsamt:

— Vi är inte nöjda med att det tar så lång tid från det centrala avtalet tills medlemmarna får pengar i fickan, säger Kommunals andre vice ordförande Håkan Pettersson.

Utredare Peder Unander på förbundskontoret sammanställer uppgifterna efterhand som de kommer in från Kommunals regionala avdelningar.

— För få är klara för att man ska kunna säga något om hur det blir i slutändan, säger han om resultatet.

I de flesta klara kommuner började de nya lönerna betalas ut under sommaren, men inte alla. I något fall först från och med oktober.

De omkring 40 kommunerna representerar cirka 12 procent av hela lönesumman för Kommunals medlemmar i kommunerna.

Det centrala avtalet ger 510 kronor per heltidsanställd medlem. Hittills har de lokala förhandlingarna i snitt gett 60 kronor till.

Skillnaderna är stora mellan olika kommuner. I Eksjö i Småland höjs lönerna totalt i snitt med 650 kronor medan i Växjö utgår bara de kronor som centrala avtalet garanterar. I Örebro i Närke ligger det lokala påslaget kring hittillsvarande genomsnittet på 60 kronor. Göteborg är störst av de klara kommunerna. Göteborgs lokala påslag på 90 kronor bidrar till att lyfta genomsnittet en hel del.