Utbildningen har pågått sedan den 8 augusti. De sju som har fått chansen i Lerum träffas en gång i veckan och för lärande samtal, berättar Margret Bergström på Bråtastugans förskola i Lerum:

— Vi får träna oss på att ta upp olika problem och dilemman i arbetet med barnen. Hur jag genomför en samling, till exempel.

— Min förhoppning är att få en bekräftelse på det jag gjort i alla år och en bekräftelse på vad som saknas i min utbildning, säger hon.

Pilotprojektet kallas ALV — Aktionslärande validering och är ett sätt för kommunerna att råda bot på bristen på förskollärare. Utbildningen börjat med validering, det vill säga utvärdering av de kunskaper barnskötarna redan har genom sitt arbete.

Därefter kommer det man kallar ”aktion”. Barnskötarna utbildas i grupper om sju elever och en handledare från högskolan under minst ett och ett halvt år.

Eftersom barnskötarna har olika kunskaper kommer det att ta olika lång tid innan de får sin högskoleexamen.

Även de utvalda barnskötarnas kollegor kommer få ökad kompetens genom att en stor del av lärandet sker på arbetsplatsen.

Christer Ferm, är projektledare på Högskolan i Borås. Enligt honom är denna första omgång ett pilotprojekt för ett nytt sätt att utbilda. Högskolan har också planer på att med samma metod validera undersköterskor till sjuksköterskor.

— Det är en sån kraft i detta. Vi har tidigare arbetat med validering. Detta är validering plus aktion. I stället för att utbilda ”just in case” så utbildar vi ”just in time”. Var och en får en individuell utbildningsplan, säger han.

Enligt Christer Ferm är lärarfacket positivt till utbildningen.
— Det behövs folk som kan. Fast en del som själva har fått ta studielån kan kanske känna att detta är en genväg.

Margret Bergström har i flera år sagt till sin chef vid utvecklingssamtalen att hon vill vidareutbilda sig. Därför blev hon tillfrågad när denna chans kom.

Förskolecheferna i de tre städerna har valt ut vilka som får gå, något som gjort en del barnskötare upprörda. Men facket har godkänt tillvägagångssättet, enligt Susanne Ribell vid sektion 12 i Borås.

— Vi frågade arbetsgivaren varför deltagarna handplockats. Vi fick svaret att det är för att rätt personer, de som har visat att de är intresserade, ska få chansen, säger Susanne Ribell.

De utvalda har arbetat minst två år, är 25-55 år och har prövat på förskollärarnas arbetsuppgifter.

Margret Bergström 46 år och äldst i sin grupp. Den yngsta är 34.

— Vi har jobbat en vecka och det finns fortfarande en del frågetecken. Jag är nyfiken i och med att det inte är någon vanlig utbildning, säger Margret Bergström.