Det är cirka sju miljoner kronor mindre än året innan, trots att ärendena 2004 var fler, en ökning från 317 till 376 ärenden.

— Det varierar. Det räcker med att vi vinner något stort mål för att den totala ersättningen ska skjuta i höjden något år, säger Claes Jansson, enhetschef vid LO-TCO Rättsskydd.

Kommunal är det fackförbund som har allra flest ärenden som rör tvister där juristerna vid LO-TCO Rättsskydd är inblandade. Trots det så har Metall fått ut betydligt mer i ersättning, drygt 11 miljoner kronor mer, visar statistiken.

— Med stor sannolikhet så beror det på att vi vinner fler Metall-ärenden än Kommunal-ärenden. Och den stora volymen är arbetsskadeärenden, det är där huvuddelen av pengarna vi vinner oftast hamnar, säger Claes Jansson.

Det faktum att kvinnor i vården har svårare att få arbetsskador godkända än män i industrin får alltså genomslag även i LO-TCO Rättsskydds statistik.

— Det spelar ju också in så klart att Metalls medlemmar oftast har högre löner och då blir ju livräntorna också högre.

Däremot har Kommunals ärenden kostat omkring fyra miljoner kronor mer än Metalls ärenden. Det beror på att ärendena är fler men också på att Rättskyddet ägnar mycket mer tid åt rådgivning för Kommunals ärenden, enligt Claes Jansson.

– Vi har klagat lite på Kommunal att de skickar så väldigt mycket rådgivningsärenden till oss. Vi tycker ibland att de borde klara av det själva.