Vem önskar bli verkligt åsidosatt

i livets spiralklättrande karusell?

Vem vill stå där tillbakasatt

i bruslivets mitt?

Vad söker du min okände vän

vilken är din eftersökta lycka

vad förväntar du dig

i bruset, av livet?

Du har mat, du har kläder

du har husrum som duger väl

varför förnöjs du inte,

vad förväntar du dig?

Är du då verkligen åsidosatt

i livets sjudande karusell?

Är du verkligt tillbakasatt,

i bruset, i livet?