Lönehöjningarna sker den 1 oktober 2005 med 450 kr, den 1 juli 2006 med 350 kr och den 1 januari 2007 med 500 kr.

I avtalet finns nya regler om semestern. Bland annat inkluderas semesterlöneersättning i alla rörliga tillägg.

Dessutom har Kommunal och arbetsgivarna enats om att:

-Enbart tillämpa EU-spärren om maximal arbetstid, det vill säga i genomsnitt 48 timmar inklusive övertid per vecka. Arbetstidslagens beräkningsperiod om en månad behålls.

-Studieledighet anses inte som arbetad tid.

-Förlängd arbetstid på grund av vikariat anses inte som mertid.

-Den sammanlagda tidsrymden (vilotiden) från den ordinarie arbetstidens slut på arbetsdagen till den ordinarie arbetstidens början påföljande arbetsdag ska inte understiga 11 timmar. Denna tidsrymd kan högst tre gånger i veckan minskas till 9 timmar i följd, under förutsättning att föraren kompenseras med motsvarande vilotid för följande veckas slut.

-Genom lokala kollektivavtal tillämpa samma regler för nattarbetstid för alla förare som i Vägarbetstidslagen.

Som kompensation för att 6 juni blir helgdag istället för annandag pingst ska:

-Ersättning för arbete på nationaldagen den 6 juni ersättas med vanligt helg OB.

-Lördagar som infaller direkt efter storhelgerna jul och nyår inte bryter storhelgstillägget.

-Storhelgstillägget betalas ut fram till 07:00 istället för 06.00 vardag närmast efter storhelg.

Avtalen gäller med Bussarbetsgivarna samt med de kommunala bussbolagen inom KFS.

Med KFS ska Kommunal under avtalsperioden fortsätta att diskutera:

– hur företagen ska kunna rekrytera, behålla och utveckla personal

– lön och lönesättning

– ordinarie arbetstid och övertid

– kassahantering

– lokala utvecklingsmöjligheter när det gäller arbetstid sam uppräkning av arbetstid vid obekväm arbetstid

– sjukfrånvaro, rehabilitering, drogfrihet och kvalitativ företagshälsovård.