Sedan öppningen för två år sedan har avdelningen, Iva, anställt många sjuksköterskor. Man skulle byggas upp för att ta emot sexton patienter. Men den ambitionen halveras i och med nedskärningarna.

Undersköterskorna är både upprörda, besvikna och ledsna. För bara något år sedan fick de försäkringar om att de hade en plats på Iva. Men nu kommer sjuksköterskor att ta över deras arbetsuppgifter närmast patienten.

– Det är värre än på 90-talet och vi är jätteoroliga, säger en undersköterska.

Bemanningen har diskuterats länge och avdelningen har jämförts med liknande i Sverige.

– Det visade sig då att vi skulle behöva anställa fler. Men sedan har arbetsgivaren pekat på att
vi har mer folk kring varje patient än på Karolinska i Solna, men de ligger extremt lågt, säger Carina Lenngren, undersköterska och facklig företrädare.

En tvärfacklig grupp arbetade fram ett förslag och efter förhandlingar var läget i slutet av april att sexton av åttiosex undersköterskejobb skulle tas bort.

Men det revs upp efter bara någon dryg månad. Arbetsgivaren har svängt tvärt. Nu kommer bara ett fåtal undersköterskor få behålla jobbet på Iva. Plötsligt kom signaler från ledningen att avdelningen gick med underskott.

Eva Maria Wennerstad började nyligen som vårdchef. Hon säger att hon då inte visste om att det fanns så stora ekonomiska problem:

– Först i maj såg man att vi låg så mycket sämre till jämfört med budget, säger hon.
Jag har inte fått en förklaring till det.

Ungefär hur stor minskning av antalet undersköterskor blir vill hon inte ge besked om. Men bekräftar att den kommer att bli ”ett stort antal”.

– Vi kommer att behöva erbjuda en hel del undersköterskor annan tjänst inom landstinget. Vi erbjuder dem också bland annat att tala med psykolog, det här är en svår och väldigt drastisk situation för dem.

Samtidigt som man sparkar ut undersköterskorna är målsättningen att ”successivt utöka antalet sjuksköterskor”.