Blåklint,

du utpost bland säd

lysande blå

i din tappra ensamhet

Likt en ståndaktig örtsoldat

du håller stånd i fält

ger inte upp,

gror envetet på

Vallmon, din bundsförvant, kämpar

har svårt att härda ut.

Blåklint, du blåklint, ger inte upp;

kämpar och växer, försöker stå ut.