Vassen är ett gräs och bara det brukar betyda snabb och ohämmad tillväxt
Ni kan försöka bekämpa vassen i diket genom envist avklippande med maskin eller lie. Att lägga på täckbark kan fungera om ni lägger på ett tillräckligt tjockt lager. Ett annat förslag är att ni lägger ut en markduk eller presenning för att helt hindra de nya skotten från att komma upp. Häll sedan över ett tjockt lager sand, grus eller täckbark för att hålla duken på plats. Kryper vassen upp under duken får man bygga någon typ av barriär för att hindra vidare framfart.

Vass som växer i vatten är däremot ganska lätt att bekämpa om man kan slå av den under vattenytan. De ihåliga vassrören fylls då med vatten och redan efter ett par klippningar brukar de ge upp. Vid mindre mängd är en skära på skaft det perfekta hjälpmedlet.