Vård, omsorg och skola hör till de områden AFA kommer att prioritera när det gäller att öka säkerheten.

— Där finns det mycket att göra när det gäller ergonomi och friskvård, sade Tore J Larsson när AFA presenterade sin årliga rapport: ”Allvarliga arbetsskador och långvariga sjukskrivningar i Sverige”.

Andra prioriteringar är att hitta sätt att undvika fall- och maskinolyckor samt hot och våld, den enskilda skadefaktor som ökar mest.

Antalet arbetsskador och sjukdomar ligger över åren på en ganska jämn nivå. För både män och kvinnor har den vanligaste diagnosen, ”rörelseorganens sjukdomar” minskat och ”mentala sjukdomar” ökat.

Störst risk att bli långvarigt sjukskrivna löper arbetare i träindustrin där 56 av 1000 drabbas av olycksfall eller sjukdom varje år. Därefter kommer städare och fönsterputsare med 50 fall och tredje plats undersköterskor och vårdbiträden med 47 fall per 1000 anställda. I genomsnitt står dessa grupper för 30 procent av alla sjukfall. Men risken att bli långtidssjukskriven har minskat något.

Beräkningarna rör bara personer som är försäkrade hos AFA, det vill säga de flesta. Statligt anställda och privatanställda tjänstemän är inte med. Avsikten med att ta fram denna statistik varje år är att hitta de mest angelägna områdena att satsa på, framhåller Tore J Larsson.

Rapporten finns på: www.afa.se