Kommunal och arbetsgivarna kan inte enas om hur stor löneökningen ska vara. Dessutom vill Kommunal ha ekonomisk kompensation för att arbetstiden ökar till följd av att 6 juni har blivit helgdag istället för annandag pingst.

De nya lönerna är tänkt att gälla från den 1 oktober i år. Förbundets ledning diskuterar vad som ska hända efter att förhandlingarna strandade i går kväll. Alternativen är att avvakta till efter sommaren, att kalla in en medlare eller att redan nu lägga varsel om stridsåtgärder.