Gå bredvid dej själv en dag.

Då får du se dej själv med nya drag.

Kanhända känner du ibland dej själv igen. Men överraskningen blir stor min vän.

Din bild av dej blir annorlunda då.

En annan syn på livet kan du få.

Låna sina vänners ögon går ju ej.

Undrar du ibland hur väl de känner dej.

Stanna upp min vän se dej omkring.

Livet skall ej bara vara stress och spring.

De inre värden som uti oss bor.

Är mycket viktigare än vi tror.

Låt din själ ur dagen flyga ut.

Den återvänder lyckligare hem till slut.