En liten ljusning i sikte, så beskriver Länsarbetsnämnden i Stockholm arbetsmarknaden för 2005 och 2006. Antalet annonserade arbetstillfällen ökar, men ökningen är liten och begränsad till ett antal tillväxtbranscher så som service, telekommunikation och bygg. Enligt länsarbetsnämndens prognos kommer sysselsättningen att öka med 0.8 procent per år. Och i slutet av 2005 kommer den totala arbetslösheten i länet ligga på 4,8 procent.

Den tidigare bristen på undersköterskor har minskat och det finns nu till och med ett visst överskott av undersköterskor. Länsarbetsnämnden tror dock att överskottet av undersköterskor kommer att försvinna inom några år eftersom många kommer att gå i pension de närmaste åren och dessutom är det få som utbildar sig i omvårdnad.

Vårdbiträden är en yrkesgrupp som har drabbats hårt av besparingar i kommunerna men Länsarbetsnämnden tror att vårdbiträden med körkort kommer att ha viss fördel eftersom många äldre numera vårdas i sina hem.

Överskottet på barnskötare kommer att slätas ut inom de närmaste åren med tanke på det föds allt fler barn vilket ställer krav på utbyggd barnomsorg.

Bussförare inom kollektivtrafiken är den yrkesgrupp där efterfrågan har ökat. Det beror enligt länsarbetsnämnden på försöket med trängselavgifter som kommer att införas år 2006 i Stockholm.