Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, MRSA, har blivit ett stort problem i vården och personal i hemtjänsten är extra utsatt. I takt med att allt fler gamla vårdas i hemmet kan omvårdnadspersonalen ha upp till 15-25 vårdkontakter om dagen. Det gör att smittan snabbt kan spridas mellan olika vårdtagare. De två vanligaste smittvägarna är via händer och kläder. Grundläggande hygienrutiner, skyddsutrustning och att personalen har tillgång till arbetskläder är viktiga faktorer för att minska smittspridningen.

Annette Larsson, undersköterska i hemtjänsten i Örebro, sitter med i den nationella arbetsgrupp där man arbetar med att föra ut information om antibiotikaresistens och MRSA:

— Problemet är att personalen inte har kunskap om hur smittan sprids och att de ofta inte har tillgång till en bra arbetsmiljö. Hanteringen av tvätt sker ofta i besvärliga miljöer där smutstvätt blandas med rena plagg.

Frågan om arbetskläder och tvättrutiner har nu hamnat högt upp på dagordningen för personalen inom äldreomsorgen:

— Det är viktigt att kläderna går på cirkulationstvätt och att kläderna har rätt sorts material så att de tål tvätt i hög temperatur. De ska naturligtvis också vara sköna att jobba i, säger Annette Larsson.

För Kommunals del är nu frågan om arbetskläder den viktigaste att driva för att få bukt med problemet med MRSA. Justin Rupia, från Kommunals branschråd, som också sitter med i den nationella arbetsgruppen, säger så här:

— Våra medlemmar ska ha rätt arbetsutrustning och de ska inte få sjukdomar på sin arbetsplats. Vår roll är att påverka processen så att det händer något ute på arbetsplatserna. Frågan om arbetskläder är den viktigaste för oss och jag tycker inte att arbetsgivaren tar sitt ansvar.

Justin Rupia menar också att man ska se frågan om arbetskläder i ett jämställdhetsperspektiv:

— Män som jobbar på gatan och i parker har ju arbetskläder och skyddsutrustning medan det inte finns i hemtjänsten som är kvinnodominerad.

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från: Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Kommunal, Sveriges tvätteriförbund och vårdförbundet. Just nu håller man på att sätta samman ett informationsmaterial, om hur smittspridningen sker och hur man ska förebygga detta, som ska gå ut till kommuner och Landsting.