Thomas Hedman, ombudsman för Kommunal i Västerbotten, hoppas att det här
förhandlingsresultatet kommer att få betydelse för kommande förhandlingar med andra kommuner.

Vindeln har än så länge inte individuella löner utan lönestege för alla olika yrkesgrupper.
En nyanställd undersköterska får nu exempelvis 16 480
kronor, efter två år 17 080 och efter ytterliggare fyra år 17 980 kronor.

Sedan tillkommer olika funktionstillägg.

Förutom satsningen på höjda ingångslöner så har man prioriterat anställda inom ekonomi, kök och städ.

– Dom låg i förhållande till övriga kommuner i länet lite lågt förklarar, Thomas Hedman.

Han är nöjd med att absolut lägsta lönen höjdes med 925 kronor vilket mer än dubbelt så mycket som 400 kronorna i centrala avtalet.
Lägstlön
på 15 000 kan jämföras med avtalets miniminivå på 13 400 kronor.

Alla inom vård och omsorg får 530 kronor i Vindeln.

Barnomsorgspersonalen och de tekniska yrkesgrupperna får 500 kronor.

Eftersom det är stegen i lönetrapporna som höjs med de beloppen blir resultatet att alla medlemmar i yrkesgruppen får lika stor höjning.

Det centrala avtalet ger i snitt ett utrymme på 510 kronor i år, i Vindeln blev det 554 kronor.