Vi upplever att arbetsgivare och Försäkringskassa nästan bedriver klappjakt på de långtidssjuka, säger Marianne Nordin, sektionsordförande i Växjö.

Sen försäkringskassan hösten 2003 fick i uppdrag av regeringen att halvera sjukskrivningskostnaderna på fem år har många varnat för konsekvenserna. Från och med i år får dessutom arbetsgivaren ta en större del av kostnaden än tidigare.

Det här sammantaget tycks ha fått arbetsgivarna, i varje fall på Kommunals område, att se om sina hus. På ett år har såväl antalet varsel om uppsägning, som ”utköp” och faktiska uppsägningar av sjuka medlemmar inom Kommunal mer än fördubblats.

De 360 av Kommunals 498 sektioner (72,3 procent) som svarade på enkäten rapporterar sammanlagt 451 fall av varsel om uppsägning av personliga skäl, som en följd av sjukdom/arbetsskada under 2004.

Undersökningen visar också att facket har möjlighet att förhindra uppsägningar. När vi frågade sektionerna om hur många av varslen som faktiskt ledde till uppsägning i slutändan sjönk siffran till 280 fall. Men det är ändå mer än en fördubbling jämfört med året innan, som framgår av diagrammet ovan.

Ett annat sätt för arbetsgivarna att bli av med sjuka medarbetare är att helt enkelt ”köpa ut” dem med avgångsvederlag. Även här är ökningen ungefär lika stor.

— Det har ökat markant med rehabiliteringsutredningar där arbetsgivaren vill köpa ut medlemmar, säger Lisbeth Carlsson, före detta ordförande för Gotlands vård- och omsorgssektion. (Sektionen har en ny ordförande sen mars 2005.)

Det stora flertalet av sektionerna har kunnat ge exakta uppgifter om antalet varsel och utköp, men i några fall har det inte varit möjligt att få fram.

Flera påpekar att just uppgiften om ”utköp” är osäkra, eftersom det inte är ovanligt med uppgörelser mellan arbetsgivare och anställd som facket aldrig får reda på.

Även många av de lokala fackliga företrädare som inte stött på några fall ännu har märkt att klimatet har hårdnat från arbetsgivarens sida.

— Det är tyvärr bara en tidsfråga innan vi har medlemmar som blir uppsagda. Det har förekommit att arbetsgivaren har uppmanat folk att säga upp sig själva för att på så vis få bättre hjälp från bland annat arbetsförmedlingen, säger Lotta Olesen Rosén, sektionsordförande i Halmstad.

Kommunals fackliga sektioner ger sig själva och i viss mån arbetsgivarna beröm i hur rehab- och sjukärenden handläggs.

Över hälften anser att arbetsgivaren trots allt uppfyllt sina skyldigheter i de fall som leder till uppsägning.

Och en ännu större majoritet av sektionerna svarar att facket gör egna utredningar för att undersöka om arbetsgivaren gjort allt den kunnat för att förhindra uppsägning. En fjärdedel av dessa sektioner påpekar visserligen att facket skulle kunna vara ännu noggrannare.

Kommunal ska under våren göra en egen granskning av den här problematiken. Förbundet ska gå igenom samtliga fall som har lett till centrala tvister.

— Vi kan se att vi har fler centrala tvister över huvud taget. Men om det beror på att vi har fler uppsägningar av personliga skäl, det vet vi inte än, säger Lasse Thörn, chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

I granskningen ska förbundet också försöka undersöka om manliga medlemmar i tekniska yrken får bättre uppgörelser än kvinnor i vården och omsorgen.

— Vi ska titta på om man kan se någon skillnad kopplat till yrke eller kön, säger Lasse Thörn. 

Dramatisk ökning av antalet uppsagda
Kommunalarbetarens enkät till Kommunals sektioner visar att antalet medlemmar som sagts upp eller köpts ut på grund av sjukdom har fördubblats på ett år.

Så många sjuka varslades:
2003 210
2004 451

Så många varslade blev uppsagda:
2003 110
2004 280

Så många sjuka köptes ut:
2003 206
2004 439