I mars och oktober 2003 hade brandmännen i Mariestad övningar på sina fridagar, dels med försvaret, dels en kemövning. Arbetsgivarna kallade övningarna utbildning, och ville bara ge brandmännen fyllnadslön.

Kommunal hävdade att de skulle ha kvalificerad övertid, och använde sitt tolkningsföreträde (fackets tolkning gäller när en tvist handlar om lön, § 35 i medbestämmandelagen).

Arbetsgivarna som företräds av organisationen Pacta stämde Kommunal. Men innan frågan avgjordes i Arbetsdomstolen drog Pacta tillbaka sin stämning. I en förlikning slår nu parterna fast att det är Kommunals tolkning som gäller.

De 14 brandmännen får mellan 500 kr och 1100 kr för övningarna som genomfördes på fridagar, i kvalificerad övertid. Plus ränta.

– Det viktigaste är principen, att det här ska räknas som övning och därmed ses som en del av arbetet, säger Annika Falk, ombudsman på Kommunals förbundskontor, som har skött förhandlingarna.