Gör välfärdsjobb till framtidsjobb — det är huvudbudskapet i de paroller som Kommunal centralt vill se i förstamajtågen runt om i landet. Kommunals ordförande Ylva Thörn förstamajtalar i Kristianstad och Hästveda.

Det är ingen slump att hon också tar upp varför kampen för kollektivavtal är så viktig.

– Människor från Polen och de baltiska staterna är redan i jobb hos odlare i södra Sverige. Nu gäller det att bevaka att de får avtalsenliga löner och anständiga arbetsvillkor.

Rättvisa löner och kamp för kollektivavtal är paroller som också socialdemokraterna centralt vill lyfta fram i årets förstamajdemonstration. I olika branscher försöker facket i Sverige hävda de svenska kollektivavtalen så att inte löner och arbetsvillkor dumpas.

Men parollerna handlar också om välfärden: ”Trygg och rättvis välfärd — mot nedskärningar för arbetslösa och sjuka” — med adress till moderaterna som fört fram förslag om två karensdagar och sänkt ersättning till ner mot 60 procent i både a-kassa och sjukförsäkring.

Första maj handlar alltid om internationell solidaritet, och det finns också med i Ylva Thörns tal, liksom jämställdheten. För många av Kommunals kvinnor handlar jämställdhet bland annat om rätten till heltid.