Det var inte dåligt att ha en övervintrande fikonplanta! Jag har hört att man lyckats med detta på Gotland och Bornholm, men gäller att ha ett bra skyddat läge i Zon 1 för att överhuvudtaget ha en chans. I Danmark lär man kunna hitta friväxande fikonträd på tre-fyra meter.

För att lyckas med övervintring är det nog ett måste med en mild och kort vinter och att ha täckt sin planta ordentligt. Jag tror inte att du behöver vara så orolig för att rötterna ska ställa till med besvär. Efter den vinter och kalla vår vi haft i år är det kanske tveksamt om dina plantor verkligen överlevt. Men visst är det spännande om de klarat sig. Om du vill beskära ditt fikonträd, gör det på hösten eftersom saven stiger snabbt på vårkanten och då blöder gärna trädet kraftigt. Du kan stoppa savflödet med en trasa med iskallt vatten eller bränna sårytan lätt med en tändsticka eller upphettat knivblad.