På många håll gör också NTF ihop med ambulansinformatörer satsningar ute i skolorna, för att övertyga eleverna om att en skadad hjärna inte går att reparera. Att cykla utan hjälm är något av det mest riskabla man kan ta sig för. Men barn gör inte som vi vuxna säger, de tar efter hur vi gör. På med hjälmen alltså. På sidorna 28-31(Kommunalarbetaren nr 8) visar vi hur den ska sitta.