• Föräldrapenningen kan betalas ut i totalt 480 dagar. Den betalas ut i 390 dagar med ersättning som motsvarar förälderns sjukpenninggrundande inkomst. De 480 dagarna delas lika mellan föräldrarna. En förälder kan överlåta sina dagar till den andra föräldern, förutom 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern.

• För föräldrar som har låg eller ingen inkomst alls betalas de 390 dagarna ut enligt en grundnivå som är 180 kronor per dag från den 1 januari 2004. Förutom de 390 dagarna kan en förälder vara hemma med sitt barn i ytterligare 90 dagar enligt en lägsta nivå där ersättningen är 60 kronor per dag.

Källa: Socialdepartementet