Svävande, krävande

Vem är jag!

Vem är du?

Jag vill bli älskad

jag vill bli bekräftad.

Vem är jag,

vem är du?

En tjej är jag

en kvinna;

en människa

som vill vara älskad.

Utan idealmått

utan krav på sex appeal,

utan krav på att ”se ut”.

Arbetsamt att vara

arbetsamt att se ut.

Se på mig!

se på mig,

en människa

en kvinna

en varelse att vara, att se ut!