Har du ångest svår så tryck en *

Din plats är nr:32 i kön, men vänta gärna.

Känner du av smärta , tryck en 1a.

Vänta några timmar, så börjar kön att lätta.

Om en olycka dej drabbat, tryck då 2.

Kanske inom något dygn du hjälp kan få.

Blöder du så skall du tycka 3.

Har du tur kan någon tips dej ge.

Känner du att snart du tuppar av.

Tryck då 4an sedan , koppla av.

Vill du snabbt ha hjälp, tryck inte 5a.

Doktorn som den jouren har är inte hemma.

Om du känner att du inte dör ännu.

Då är det ingen mening med att trycka 7.

8an den är till för släktingar och vänner.

Ej för dem som läkarna ej känner.

Vill du verkligen sjukvården belasta.

Då är 9an inte att förkasta.

Där, om du har tur du kan få svar.

Hur många dagar du i detta liv har kvar.

Trycker du en 0a, då skall du förstå.

Till Sankte Per du haver kommit då.