Till vardags är Emma gymnasieelev på omvårdnadsprogrammet på Ellwynska skolan i Katrineholm. I Helsingfors tävlar Emma och tre andra svenskar i uppvisningsgrenen ”närvård”.

Hur går tävlingen till?

– Det handlar om hur man behandlar människor som har stroke. Patienterna är skådespelare. De kommer in och vi ska hjälpa dem med omhändertagande och rehabilitering.

Hur förbereder du dig?

– Jag läser på mycket om stroke. Jag tränar och förhoppningsvis ska vi besöka den särskilda stroke-enhet som finns på sjukhuset här i Katrineholm.

Det är fyra stycken som tävlar i närvård. Varför blev just ni utvalda?

– Först blev våra skolor utvalda, och sedan valde skolan ut oss två på Ellwynska. Den andra skolan, Didaktus i Stockholm, hade en tävling.

Hur kommer det vara att arbeta inför publik?

– Lite nervöst, men jag tror man kan koppla bort det.

Vad är svårast med att tävla i sjukvård?

– Att det måste få ta tid. Och det kanske publiken inte tycker är så kul…

Kan man verkligen tävla i vård?

– Det är många som frågar, och det är klart att man kan!