Många, många, en mängd i Kina

människor, människor över allt.

Industrirevolution i landet

avsaknad av råvaror stor.

Norr om republiken

ödeland stort

känt som landet Sibirien

råvaror i överflöd, över allt.

Många människor på en plats,

råvaror i överflöd på annan;

vad blir då en logisk lösning på problemet?

vågar ej tänka hela tanken ut…