– Anledningen är att vi ser det som mycket angeläget att trygga arbetsfreden och klargöra planeringsförutsättningarna för våra medlemmar, skriver arbetsgivarna i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna fortsätter nu med hjälp av medlarna.

Parterna är överens om att innehållet i medlarnas förslag inte offentliggörs innan medlingsförhandlingarna avslutats.