Tusenden och tusenden

av skira körsbärsblomblad

faller sakta över Dig

Du de Gudomligas son.

Tusenden och tusenden

av dina landsmäns tankar

går till Dig

Du de Gudomligas son.

Utför Din plikt med glädje

utför Din plikt med stolthet

den Gudomliga vinden sveper

Du återfödes i Gudars land.