Som barn,

när jag var ett litet barn:

ärlighet, trofasthet, tillit,

godhet,osvikenhet, pålitlighet.

Tiden går,

du lär att vara taktisk,

rakheten förminskas

du anpassar dig.

Sanningen tål att synas

men sanning, i sanning, känner du ej.

Förhärdad du blir

sanning förvandlas snart till flexibilitet.

Mitt barn, glöm då aldrig:

det sanna är sant

allt annat är dömt till svek.

Mitt barn, svik aldrig!