Personalen på Enbacksskolan har tre råd till dem som vill börja arbeta med metoden:

• Förankra planerna hos ledningen.

• Se till att all personal är införstådd med förhållningssättet. Alla behöver dock inte kunna metoden i detalj.

• Se till att få utbildning. Sök pengar från olika fonder, om det inte ryms i skolans budget.