Din häck är vanlig både som klippt och som friväxande, är härdig och växer naturligt uppåt, vilket gör den extra lämplig som häckväxt. Ni skulle behöva sex-åtta små plantor till nyplantering för att täcka upp den sista biten. Grenar som ligger nära marken bildar lätt nya rötter, så jag tycker ni ska gå en tur längs häcken och se efter. I så fall kan ni klippa av grenar med sekatören eller hugga av med spade och flytta dem till den nya platsen. Man kan också hjälpa några av plantornas grenar att bilda rötter, genom att försiktigt skrapa upp barken på undersidan. Under våren väljer ni grenar som inte är så gamla och förvedade. Tryck ned dem, fixera mot marken med en sten eller grenklyka och lägg över jord. Vänta sedan några månader, så har det säkert bildats nya rötter.

Ni kan också ta sticklingar från årets tillväxt på eftersommaren. Skotten ska vara halvförvedade och upp till en decimeter långa. Stick ned dem till ungefär 2/3 i en lämplig låda eller bänkgård i en blandning av torv och sand. Vattna ordentligt och täck med plast eller bänkfönster. Efter några veckor bildas rötter och man har fått början till nya plantor! Fördelen med sticklingar är att man kan sätta många på en liten yta. Då gör det inte så mycket om vissa av dem dör.