Kursen innehåller bland annat avsnitt som ”att åldras ur ett livsloppsperspektiv” och ”betydelsen av klass, genus och etnicitet”. Den är ett samarbete mellan Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting, Utbildningsradion, Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (www.snh.se) och Ersta Sköndal högskola. Man väljer den studieort som passar bäst, Stockholm, Gävle, Luleå eller Östersund.

Anordnarna rekommenderar att flera på en arbetsplats deltar så att de kan de bilda studiegrupper. Höstens kurs inleds med en sammankomst på någon av studieorterna, i övrigt sker den på distans med hjälp av Internet samt radio- och TV-program.

Leif Nordin, ombudsman på Kommunal, tog initiativet att starta kursen. Han rekommenderar den som vill gå att diskutera med sin arbetsgivare om att, åtminstone delvis, få genomföra den på arbetstid.

— Har man ingen dator hemma vill jag gärna hänvisa till de lärcentra som finns i Sverige. Där kan man också få stöd och hjälp, säger Leif Nordin.

Utbildningen är ett led för att uppnå Kommunals mål, att före 2010 ska minst 20 procent av medlemmarna ha gått en högskoleutbildning, berättar Leif Nordin som arbetar med kompetensutveckling på förbundet.

En folder om kursen kommer att skickas ut till sektioner, avdelningar, arbetsgivare och högskolor. Den kommer också att läggas ut på www.kommunal.se

Sista anmälningsdag är 15 april. Vårterminen 2006 kommer nästa kurs ”När äldres hälsa sviker”.