Hushållsnära tjänster kan vara att låta andra vara barnvakt, städa, sköta trädgården, måla, reparera och hjälpa barnen med läxor hemma i stället för att göra det själv.

Det är känt sedan länge att HSB, Almega och Svenskt Näringsliv pläderar för skatteavdrag för den här typen av tjänster.

I Almega ingår redan företag som ger olika former av hemservice. De har även medlemmar inom Kommunal. Ett krux är att de här företagen har svårt att stå sig i konkurrensen på grund av att det är billigare att anlita svart arbetskraft. Företagens marknad uppgår till 150 miljoner, den svarta marknaden beräknas omsätta tre miljarder kronor. En lösning är att göra som i Finland, där den som anlitar hemservice får göra avdrag på skatten.

Mindre känt är att den här typen av tjänster även utvecklar sig i Europa.
Den franska staten är starkt engagerad att bygga upp den här sektorn och räknar med att det skulle kunna skapa en halv miljon nya jobb de närmaste åren. Belgien delar ut hushållscheckar för ändamålet. I Österrike finns förslag om skattelättnader och i Italien finns det redan möjlighet att göra avdrag.

Också Tyskland använder sig av ett system med skatteavdrag på tio procent upp till 510 euro om året. Framför allt får arbetslösa på minijobb ta på sig de här tjänsterna. Ett minijobb ska ge en arbetslös möjlighet att tjäna 3 600 kronor skattefritt i månanden. (Minijobben har skarpt kritiserats av det tyska fackförbundet Ver.di: De flesta jobben utförs av kvinnor, den sociala tryggheten har blivit sämre och jobben anses som en kvinnofälla).

Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv är övertygad om att i Sverige håller opinionen på ändra sig. Han anser att personliga tjänster är det miljövänligaste sättet att skapa tillväxt. Tjänster kan utvidgas till allt från frisörer som kommer hem till datanördspatruller, som löser problem med datorn i hemmet.

Kommunal säger nej till den här typen av hushållsnära tjänster.

– Att de skulle öka sysselsättningen är överdrivet och inget bra argument, anser utredningschef Rolf Andersson.

– Bättre använda pengarna till något angelägnare, exempelvis äldreomsorgen.