De anställda ska anmäla sin sjukfrånvaro till Unimed Care vars personal svarar dygnet runt antingen i Kalix eller i Stockholm. Företaget tar sedan kontakt med den anställdes arbetsledare och kommunens lönekontor.

Om inte den anställde har friskanmält sig inom tre dagar ringer en sjuksköterska från företaget upp för att kolla hur personen mår.
Som en extra service kan de anställda i Norberg även diskutera familjens besvär och krämpor med sjuksköterskan.

Alla samtal med sjuksköterskan sker under sekretess. Arbetsgivaren får inte veta vilka problem den sjuke eller dennes familj har.

Kommunal, SKTF och Vårdförbundet har sagt nej till att behöva anlita Unimed Care.

Kommunen varslar samtidigt närmare 20 anställda om uppsägning. 16 av dem är kommunalare. En är sjuksköterska.

— Vi tycker att det är fel att köpa in företagshälsovård utifrån samtidigt som kommunen säger upp egen personal. Den sjuksköterska som nu sägs upp kunde ju ha fått samma arbetsuppgifter som den som ringer upp från Unimed Care, säger Kommunals sektionsordförande Anita Pettersson.

Vänsterpartisten och kommunalrådet Kent Persson ser bara fördelar med att låta Unimed Care ta över.

– De nya sjukförsäkringsreglerna gör det mycket dyrare för Norbergs kommun. Den sjukfrånvaro vi har idag kommer att kosta oss omkring 700 000 kronor mer per år. Vi tror att vi kan pressa kostnaderna när de anställda inte kan gå hemma i fem dagar innan de själva beslutar om de ska söka vård, säger han.

Enligt honom kommer den som är sjuk snabbare att få den behandling och rehabilitering som krävs.

Anita Pettersson säger att sjukfrånvaron ofta beror på den stress och press som personalen känner i arbetet.

— Att varsla ytterligare 20 personer kommer knappast att göra dem som är kvar friskare. Möjligen att fler sjuka istället är på jobbet, säger hon.

I grannkommunen Fagersta fanns också planer på att anlita Unimed Care. Men vänsterpartisten och kommunalrådet Stig Henriksson gav upp idén efter protester från facken.

– Det är ett onödigt steg mellan oss och arbetsgivaren. Att bli uppringd av en sjuksköterska betyder inget eftersom vi ändå inte har någon gräddfil in i vården. Vi har medlemmar som har gått sjukskrivna i över ett år i väntan på operation, säger Kommunals sektionsordförande Anne-Marie Noppa.

Även om ingen säger det rakt ut tror hon att arbetsgivaren tror att det fuskas inom nuvarande system.

— Man jag tror att det är svårare att ljuga för arbetsgivaren, som vi nu ringer, än för en anonym röst i telefon. Dessutom är min chef också sjuksköterska och kan ge de råd som kan behövas, säger hon.

Intresset från de privata företagen att ta över sjukanmälan i kommunerna är stort.

Anne-Marie Noppa berättar att Unimed Care och ett annat företag vid flera tillfällen försökt övertyga henne om att säga ja till deras tjänster.

Bertil Haglund, VD i Unimed Care, säger att företaget har diskussioner med ytterligare 10-15 kommuner. Vilka de är tycker han att det är för tidigt att berätta.