Rolf Johansson är kyrkvaktmästare i Färgelanda samfällighet och sköter allt praktiskt i och kring 1800-talskyrkan som är 40 meter lång och 18 meter bred. Inte så långt från kyrkan finns prästgården med elva rum.

– Det går åt olja för över 300 000 kronor varje år. När vi övergår till havre kommer vi att spara kanske hälften, säger Rolf Johansson.

Att värma kyrkan genom att elda upp ”mat” har väckt en del reaktioner. Men Rolf Johansson tycker att det finns goda argument:

– Det här ger jobb, vi kan rädda kvar en del jordbruk genom det här, och vi vaktmästare får fler arbetsuppgifter under den mörka årstiden. Vi hjälper till att hålla landskapet öppet och bidrar till en bättre miljö. Alla vinner på det här.

Havre har normalt ett högre värmevärde än andra spannmål genom sin lite högre fetthalt, och att kärnan är lättantändlig. Man räknar med att fem kubikmeter havre motsvarar en kubikmeter olja.

Just nu muras skorstenen till den nya pannan som står i ett kallgarage. Den ska ersätta två oljepannor och elvärmen i förvaltningslokalerna. Hetvattnet från pannan leds i 200 meter kulvertar dit och till kyrkan och prästgården. Grävjobbet har de anställda skött själva, också gropen där den 16 kubikmeter stora havrebingen ska placeras.

Pannan är av samma typ som en som eldas med pellets och havren förs in med en skruv.

– Det är inget konstigt egentligen, men skillnaden mot oljeeldningen är förstås att det blir en massa aska att ta hand om.

Askan är ren, och tanken är att de som levererar havren ska ta tillbaka askan.

På väggen i församlingshemmet sitter ett diplom, Färgelanda, Ödeborg Torps kyrkliga samfällighet fick förra året ett Etik och energipris från Energiråd i Väst, för sitt omställningsarbete som betyder mycket för bygden.

– Vi känner oss som föregångare, säger Rolf Johansson. För några år sen skaffade vi en elbil och nu kanske vi blir den första kyrkan som värms upp med havre som odlas här på åkrarna. Vi slipper oljan som försämrar klimatet.

Investeringen vid Färgelanda kyrka kostar 725 000 kr, men är bara ett första steg. Går allt bra blir det en fortsättning med Ödeborgs kyrka och tillhörande lokaler, och senare också Kyrkskolan och församlingshemmet i Färgelanda.