Svårt att bevisa
trakasserier
Allt fler arbetsgivare lägger sig
till med en amerikansk ledarstil. Den går ut på att köra över facket och knäcka de fackligt aktiva.

De som vågar kritisera riskerar att bli av med jobbet. Det säger Annett Olofsson, jurist vid LO-TCO Rättsskydd. Hon vill öka skyddet för fackligt förtroendevalda.

Annett Olofsson märker det hårdare klimatet på de fall som kommer till LO-TCO Rättsskydd.

— Det gäller inte bara privata företag. Kommunerna är inte fläckfria som arbetsgivare. Även de köper ut anställda, säger hon.

Hon tycker att det är obegripligt att arbetsgivare har rätt att köpa sig fri från domar som ogiltigförklarar uppsägning och avsked enligt lagen om anställningsskydd, LAS.

Kommunalarbetaren har i två tidigare undersökningar visat att detta sker i hälften av de fall där arbetsdomstolen ogiltigförklarat uppsägningen.

— Åtminstone stora arbetsgivare borde tas ifrån den rätten. De har möjlighet att istället omplacera, säger hon.

Annett Olofsson tycker att arbetsgivare kommer för billigt undan när arbetsdomstolen dömer ut skadestånd för brott mot avtal och lagar.

— I dag är beloppen blygsamma. Om dessa höjdes till det dubbla skulle en föreningsrättskränkning kosta 200 000 kronor för arbetsgivaren. Det är mer rimligt, säger hon.

Enligt lagen är det en föreningsrättskränkning om någon får försämrade anställningsvillkor, trakasseras, vägras jobb eller sägs upp på grund av att denne är fackligt aktiv eller medlem i facket.

Brott mot föreningsrätten anmäls allt oftare till arbetsdomstolen. Chansen för ett fackförbund att vinna ett sådant mål är mycket liten. Beviskraven är hårdare när det gäller kränkning av fackligt aktiva än för diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.

Annett Olofsson säger att de fall som kommer till arbetsdomstolen är toppen av ett isberg. De flesta fallen löser nämligen fackförbunden själva genom förlikning med arbetsgivaren. Förlikningar ger en viss summa pengar till den drabbade men inte jobbet eller arbetsuppgiften tillbaka.

Arbetsgivaren slipper med en förlikning att erkänna att han har gjort fel. Han slipper också offentlig kritik för hur han har behandlat den anställde eftersom uppgörelsen är hemlig.

Att fackförbunden går med på förlikning beror på de höga beviskraven i domstolen och att den anställde sannolikt ändå köps ut om arbetsgivaren förlorar målet.

Annett Olofsson tycker att förbunden är bra på att stötta fackliga ombud som råkar illa ut. Men att det inte räcker med att driva felaktiga uppsägningar, trakasserier och kränkningar till domstol eller förlikning.

— Det är viktigt att de förtroendevalda känner att det har förbundets stöd om något händer. För att klara sina uppdrag måste de ha facklig utbildning och känna till sina rättigheter i lagar och avtal, säger Annett Olofsson.