Undersköterskan tillhör Jehovas vittnen. På grund av sin trosuppfattning var hon inte beredd att klä julgranen, delta i midsommarfirande eller att måla påskägg vid äldreboendet. Hon ville inte heller samarbeta med Svenska Kyrkan som ibland kom på besök med en präst eller en kör.

Dessa arbetsuppgifter bytte hon bort. Hon valde att istället städa, bädda sängar eller koka kaffe. Samtidigt utförde en arbetskamrat de arbetsuppgifter som kvinnans tro hindrade henne att utföra.

Arbetsgivaren gick inte med på arbetsbytet. Kvinnan fråntogs uppgiften som aktiverare vilket hon ansåg var etnisk diskriminering på grund av hennes trosuppfattning.

Arbetsdomstolen tycker inte att hon har diskriminerats. Domstolen väljer att tro på arbetsgivaren. Attendo Care förklarar att ingen tilläts vara aktiverare om de inte utförde alla arbetsuppgifter som ingick i den tjänsten.

Domstolen dömer kvinnan att betala drygt 46 000 kronor för att täcka arbetsgivarens rättegångskostnader i frågan om etnisk diskriminering.

Samtidigt får hon ett skadestånd på 75 000 kronor för felaktig uppsägning. Attendo Care menar att kvinnan sade upp sig i protest mot att hon inte fick fortsätta som aktiverare.

Domstolen anser att det finns bevis för att kvinnan återtagit sin uppsägning. Eftersom hon inte fick behålla jobbet har hon blivit avskedad, vilket var fel, förklarar arbetsdomstolen och ogiltigförklarar avskedandet.

Målet i arbetsdomstolen drevs av Kommunal. Frågan om etnisk diskriminering drev hon dock själv. Ombud för båda var LO-TCO Rättsskydd.