Sen 2004 kan Kommunals a-kassa ta in uppgifter från försäkringskassans och Centrala studiestödsnämndens dataregister för att kontrollera att inte någon försöker få ut dubbla ersättningar. Dessutom samkördes samtliga utbetalningar i de tre registren en vecka i maj.

I de fall människor fått ersättning från fler håll görs en utredning, och de som fått ut a-kassa felaktigt krävs på återbetalning. Följderna kan också bli att medlemmen utesluts från a-kassan eller att de går miste om framtida ersättningsdagar och stängs av från ersättning i ett halvår. Det kan även bli fråga om polisanmälan.

Av de 169 personer som nu fått beslut om att de ska betala tillbaka ersättning, har det stora flertalet fått krav som gäller enstaka dagar. 20 personer har fått ersättning för 50 dagar eller uppåt, som de inte haft rätt till. Sammanlagt handlar det om drygt 2,5 miljoner kronor. Fem personer har uteslutits ur a-kassan och polisanmälts.

– Det stora flertalet som har fått för mycket ersättning har handlat i okunskap, de har t ex inte förstått att de måste meddela a-kassan om de ändrar sitt pensionsuttag, säger Ann-Cathrine Lövling, handläggare på Kommunals a-kassa. Ett annat vanligt missförstånd är att de som deltidsstämplar inte meddelar försäkringskassan att de även har a-kassa, som underlag för sjukpenningen. När de sedan blir sjuka tror de att de ska fortsätta stämpla ”som vanligt”.

Samkörningen med Centrala studiestödsnämndens register visade 33 träffar. 19 av dem hade fått a-kassa de inte skulle ha fått. Av dem har tre uteslutits ur a-kassan och polisanmälts.

– Det är mycket få som fuskar, och det är bra att felaktigheterna minskar jämfört med förra året, säger Ann-Cathrine Lövling. Kanske vet fler att vi numer kommer åt varandras register. Vi försöker också upplysa om vad som gäller när vi skriver till våra medlemmar. På så vis kan missförstånd undvikas.