— Kommunen tycker att de kan ändra arbetstiden när det passar. Vi säger att de inte kan ändra i personalens enskilda anställningsavtal. Det är ett brott mot reglerna i LAS att upphäva ett anställningsavtal ensidigt som kommunen gör, säger Ulf Karlsson, ombudsman vid Kommunal Kalmar län.

In i det sista var det oklart hur personalen på de berörda äldreboendena skulle jobba framöver. På måndag den 7 februari var det tänkt att de anställda skulle återgå till sina gamla traditionella scheman med 37 timmars veckoarbetstid i stället för de 32,25 timmar som 3-3-schemat inneburit, räknat på heltid.

Under torsdagen den 3 februari kom beskedet från arbetsgivaren att de anställda ska fortsätta på 3-3-schemat ”under pågående process”.

— Vad som händer sen vet vi inte, säger Ulla Vitikainen, arbetsplatsombud vid Mogården i Högsby.

Bakgrunden är att kommunen under tre år prövat 3-3-modellen vid några avdelningar på två äldreboenden. När den infördes skrevs ett avtal med Kommunal Kalmar län. Personalen fick då nya enskilda anställningsavtal.

— I de avtalen finns inga förbehåll. Där står att de ska jobba 32,25 timmar per vecka, säger Ulf Karlsson.

I höstas tyckte kommunen att det började bli för dyrt med 3-3.

Kommunen sade upp avtalet ensidigt i höstas utan några förhandlingar. Kommunal lämnade in yrkanden på skadestånd. Sen har parterna försökt lösa tvisten, hittills utan resultat. Om ingen lösning nås kommer tvisten att hamna på central nivå.

— Vår avsikt är att driva det här vidare och se om vi möjligen kan ta det till AD, Arbetsdomstolen, för att få det prövat, säger Ulf Karlsson.

Kommunalrådet Solweig Ekh (s) har kontaktat Kommunal för att försöka nå en kompromiss.

— Vi har pratat om att vi kunde enas om 34 timmars arbetstid och resten skulle kunna vara friskvårdstid, säger hon.

Ulf Karlsson säger att Kommunal inte är intresserade av några eftergifter. Så länge tvisten pågår ska all arbetstid över 32,2 5 timmar per vecka räknas som övertid, hävdar Kommunal.

Frågan berör omkring 70 anställda i kommunen, inklusive ett antal anställda i en personalpool som också fått förkortad arbetstid till 34 timmar.

Enligt uppgifter i tidningen Östra Småland, som Ulf Karlsson bekräftar, har personalchefen i kommunen, Mats Ericsson, hotat de anställda med uppsägningar om de inte skriver på de nya anställningsavtalen.

— Det är kränkande mot personalen. Många har tagit väldigt illa vid sig, säger Ulf Karlsson.

Mats Ericsson tycker inte att han har hotat personalen.

— Jag har bara sagt att vi som arbetsgivare får ta ställning till hur vi ska gå vidare om man inte skriver på erbjudandet om nytt anställningsavtal.

I övrigt vill han inte kommentera ärendet.