Statsminister Göran Persson varnade för ”social turism” om inte Sverige införde övergångsregler när EU utvidgades.
Det blev aldrig några övergångsregler men siffrorna som gäller a-kassan ger inte statsministern vatten på sin kvarn:Ytterst få A-kasseersättningar går till medborgare från de nya EU-länderna.

Av de totalt drygt 1 500 ärenden under andra halvåret 2004 som gäller a-kasseersättning för personer som ansökt om att tillgodoräkna sig arbete från ett annat land är det mindre än en procent som gäller EU:s nya medlemsstater.
Totalt har 13 personer från något av dessa länder fått svensk a-kassa under perioden.
Sju har fått ersättning ur den från facken fristående Alfa-kassan.
Fyra har fått ersättning från Hotell- och restaurangs a-kassa, en från SIF:s a-kassa och alltså en från Kommunals a-kassa.

IAF har i uppdrag att särskilt följa utvecklingen av ärenden som rör a-kassersättning över gränserna.
Myndigheten ska rapportera till regeringen senast den 31 mars och då göra en bedömning om det är nödvändigt med ”ytterligare insatser” för att undvika missbruk av regelverket.

Fotnot: De länder som inträdde i EU förra året var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern.