Vård och omsorg värderas upp.

Vård och omsorgsminister Ylva Johansson verkar lyssna till Kommunal när hon arbetar för bättre kvalitet och kunskapslyft i äldreomsorgen. Satsningen på kompetensstegen i äldreomsorgen kan bli första steget att höja yrkeskunnande, yrkesstolthet — och lönen.

Och den nye kommunministern Sven-Erik Österberg ger ett gott råd till kommunerna, i en intervju i förra numret av Kommunalarbetaren: De nya miljarderna från staten ger utrymme till höjda löner till kommunalarna, om kommunerna slutar att ge mest till tjänstemän och högavlönade.

Finansminister Pär Nuder ger ökat eldunderstöd genom att i Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot tala om satsningar på personalen i vård och omsorg, både yngre och äldre, som ett sätt att slå vakt om välfärden.

Till detta kommer en satsning med
5 miljarder till 2007 på fler anställda i förskolan.

Sveriges ekonomi är god.

Välfärdsstaten är inte ett ekonomiskt problem, tvärtom. Trygghet verkar vara bra för tillväxten och förmågan att möta globaliseringen. Internationella undersökningar placerar våra nordiska länder högt i välfärdsligan. I Sverige har bruttonationalprodukten, per invånare mer än trefaldigats de senaste 50 åren. Och de senaste 10 åren har Sveriges tillväxt legat över både OECD-snitt och EU-snitt. Produktiviteten har ökat med 2,1 procent per år, mot 1,5 procent i EU och 1,8 procent i USA. Sveriges sätt att sköta sin ekonomi får beröm i EU.

De närmaste åren går vi mot goda tider, spår Handelsbankens prognosmakare. Antalet jobb ökar äntligen efter flera års fall, hushållen får mer köpkraft och tillväxten håller i sig.

Finansministern värnar välfärden.

Pär Nuder har inte bara sagt dumheter om 40-talisterna som ett köttberg. Vid landstingsdagarna i Uppsala i januari gjorde han en klar markering: Ökad välfärd kan kräva högre skatter. En del av utrymmet för privat konsumtion kan komma att få stå tillbaks för gemensamma satsningar, via skatterna, om vi även i framtiden vill att vår välfärd ska vara offentlig och betalas av oss tillsammans. Det vill säga: färre stadsjeepar och mer personal i äldreomsorgen. Vård, skola och omsorg ska förbli gemensamma angelägenheter.

Den nya generationen välfärdsarbetare kommer inte att nöja sig med de arbets- och lönevillkor som i dag gäller inom offentlig sektor. Detta kräver ökade resurser till offentliga sektorn, sa Pär Nuder — och lät plötsligt nästan som en facklig företrädare för kommunalarna.

Men löften om välfärd om tio år hjälper inte lågavlönade kommunalare i dag. Satsningar nu ger framtidstro och bygger trygghet för morgondagen.