• Hökarängens Närvårdscentral är ett samarbetsprojekt mellan Farsta stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting som ska pågå till december 2006 och därefter permanentas. Hemtjänst, hemsjukvård och sjukvård samsas under ett tak med en gemensam chef och gemensamt telefonnummer.

• Närvårdscentralen riktar sig till personer över 65 eller yngre med funktionsnedsättning.

• Stiftelsen Stora Sköndal har fått landstingets uppdrag att utföra hälso- och sjukvårdsdelen.

• 2 läkare, 4 distriktssköterskor och 2 undersköterskor är landstingsanställda. 19 undersköterskor/vårdbiträden är kommunanställda.

• Arbetssättet är i linje med tankarna i Äldrevårdsberedningens betänkande ”Sammanhållen hemvård” (SOU 2004:68) www.regeringen.se

• 1 000 personer av ett befolkningsunderlag på 1600 har listat sig på Närvårdscentralen. Av dem har 115 hemsjukvård.