Om du har tre vikariat inom en och samma kommun/lförvaltning ska dessa, som du själv skriver, räknas samman vid beräkning av övertid. Som timavlönad får du övertid för den tid som överstiger 165 timmar/månad. Om arbetsgivaren inte betalar ut övertidsersättning enligt avtalet ska du kontakta din sektion för hjälp.