Både barrväxter och rhododendron mår bra av att vattnas upp rejält nu på höstkanten. Man minskar då risken för skador genom ”torrfrysning” under vårvintern, ett fenomen som uppstår när vatten avdunstar från blad och barr då marken är tjälad och vårsolen värmer. Den frusna marken försvårar växternas vattenupptag. Att du skulle vattna ihjäl dina tujor är inte troligt om de står i normal, genomsläpplig trädgårdsjord.

Att pincera innebär att man under sommaren knipsar av topparna på växtens sidoskott, så att de bryter om och plantorna blir tätare. Sedan toppar man sin tujahäck när den vuxit 20 centimeter under den sluthöjd man tänkt sig.

Klematis ser man ofta på husväggar, pergolor eller klätterställningar. Varför inte låta en planta klättra upp i det gamla äppelträdet? Eller prova den som marktäckare på lämplig plats!
Gör stora planteringsgropar till klematisen. Rotsystemet är stort och vill ha kraftig näringsrik jord och rejäla rotblötor då och då. Jackmani och President ska klippas ner till 20-30 centimeter höst eller vår. De första åren släpper man upp plantan ungefär en meter för att sedan klippa ner den till en halv meter. Vill man ha den ännu tätare gör man om proceduren. Dina klematissorter blommar normalt juli-oktober. Om inte, låt dem byta plats och gör nya, stora planteringsgropar med bra jord, så lyckas du nog.