Avtalet gäller från första november i år till 31 oktober nästa år. Det innebär en löneförhöjning på 480 kronor från och med första november. Fördelningen sker individuellt. Inget delas ut generellt.

– Det kan innebära att för två anställda är potten 960 kronor men en anställd får ingenting och en får hela summan. Det finns inga garantier att alla ska få något, säger Lars Nilsson, Vårdföretagarna.

OB-tillägget har höjts så att det motsvarar vad andra anställda inom de privata vårdföretagen får.

Från första januari till 31 oktober får alla ett engångsbelopp på 2 kronor per arbetad timme.

Det har varit kärva förhandlingar. Kommunal har tidigare strandat förhandlingarna och medlare fick inkallas.

Vårdföretagarna ville inte höja ob-ersättningen så mycket som Kommunal krävde, men har nu gått med på de kraven.

I Vårdföretagarnas tidigare bud fanns inte heller någon retroaktiv lön med.

Avtalet omfattar mer än 5000 anställda, varav 1 500 är medlemmar inom Kommunal.