Allt fler landsting överväger att tvätta i andra länder men Boden är först ut på plan. Därmed förlorar drygt 90 anställda sina jobb.

Bodentvätten ägdes tidigare av landstinget och de anställda tillhörde Kommunal. 1996 såldes tvätten med textilier och maskiner till det numera engelskt ägda Berendsen. Nu drar sig det företaget ur eftersom tvätten inte har gett tillräckligt med vinst.

Landstinget gjorde i höstas en upphandling men den gjordes om. Några lokala intressenter, den före detta chefen för landstingstvätten och en inköpschef inom landstinget, visade plötsligt intresse att få lägga anbud. Tre anbud kom sedan in.
Det ena var från det lokala företaget som cheferna startat, Tvätteriet AB, de två andra från Granlunds Tvätt i Jakobsstad och Oulun Keskuspesula i Uleåborg.
Uleåborgsföretaget vann anbudsupphandlingen, vilket innebär att Bodentvätten, som funnits i minst 40 år, går i graven. Uleåborg ligger 30 mil från Boden och 60 mil från Kiruna.

Nu råder upprorsstämning i Boden. Anders Holmberg, arbetsplatsombud inom Industrifacket, menar att beslutet är totalt vansinnigt.

Tvätteriet AB hade lagt ett anbud som var 1, 4 miljoner kronor lägre än det finska företaget.

– Tjänstemännen som skött upphandlingen har lagt på företaget ospecificerade kostnader på 3, 7 miljoner kronor i anbudsgranskningen, säger Anders Holmberg. Inte bara han utan flera politiker kräver nu att landstingets revisorer granskar ärendet.

Dessutom vädjar de till landstinget att ta ett regionalpolitiskt ansvar. Boden är redan illa utsatt. Boden kommer att förlora jobb såväl inom försvaret som på Bodensågen.

– Det är mycket låg stämning här på tvätten. De anställda jobbar dock på för fullt här. De har hög arbetsmoral, säger Anders Holmberg.

Upphandlarna anser att ärendet skötts korrekt enligt lagen om offentlig upphandling.

Även Västerbottens landsting har tvättat sina textilier i Boden. Där var det ett enda företag som lade anbud, det Bure-ägda Simonsen. Landstinget där kommer i fortsättningen att skicka sin tvätt söderut, till Långsele i Västernorrland.