Personer födda mellan 1945-54 har fått besvara frågor om hur de ser på sin kommande pensionärstillvaro. Denna generation kallas i rapporten för rekordgenerationen eftersom de växte upp under Sveriges rekordår på 1950 0ch 60-talet.

Kairos Future som sammanställt svaren menar att denna kommande pensionärskull troligtvis kommer att bli en ekonomisk faktor att räkna med. En fjärdedel svarade till exempel att de kommer flytta utomlands vid pensionering. Det framgick också i studien att lägre skatter sågs som något positivt i denna åldersgrupp.

Kommunal har tillsammans med bland annat Stockholms stad delfinansierat studien.

Annelie Hellander som är vårdstrateg inom Kommunal är nöja med det arbetet som utförts.

– Jag ser det som en pedagogisk uppgift för fackföreningsrörelsen att förklara hur skatter och vad man får för offentlig service hänger ihop.

Annelie Hellander menar att kunskapen om att välfärdsstaten kostar saknas hos många av de som svarat på enkäten.