Vettets problem med dårskapen är, att dårskapen aldrig lyssnar till vettet, medan vettet alltid måste lyssna till dårskapen.