• Du som söker jobb i Storbritannien, se till att du får ett skrifligt anställningskontrakt och kontrollera vad som står där. Skaffa dig intyg från den svenska försäkringskassan, viktigt när du skriver in dig i ”National Insurance” i England. Mer informationn finns på www.ams.se

• Man ska också tillhöra a-kassan i det land man arbetar för att få ersättning vid eventuell arbetslöshet.

Ta kontakt med EU-handläggare, Kommunals a-kassa:
eu.akasssan@kommunal.se